W ramach zryczałtowanej opłaty za opiękę informatyczną prowadzimy szereg działań w celu utrzymania i rozowju infrastruktury informatycznej, dbając przy tym o jej niezawodność. Podstawowe czynności to m.in. okresowa konserwacja sprzętu, administracja siecią i serwerami, reakcja na sytuacje awaryjne, podstawowe szkolenie pracowaników z zakresu obsługiwanych aplikacji, rozwój infrastruktury oraz doradztwo w zakresie naszych kompetencji. W ramach usług informatycznych możemy świadczyć  m.in.:

  • opieka nad stroną www i pocztą elektroniczną  (utrzymywanie firmowej domeny i serwera poczty e-mail)
  • serwis drukarek
  • naprawa urządzeń końcowych (komputerów, laptopów, serwerów, urządzeń mobilnych)
  • pomoc zdalną
  • wdrażanie oprogramowania
  • tworzenie aplikacji autorskich
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych (automatyczne kopie zapasowe)
  • rozwijanie infrastruktury IT