Wykonujemy pomiary parametrów instalacji elektrycznych, zarówno odbiorcze jak i okresowe.